Формування читацьких інтересів у школярів

images (2)Мета : допомогти батькам усвідомити значення читання в житті дитини; надати практичні поради щодо формування   читацьких інтересів, покращення техніки читання; заохочувати батьків знаходити час і можливість для сімейного читання та обговорення прочитаного.

Обладнання: виставка дитячих книг за різними віковими категоріями, виставка дитячих малюнків «Моя улюблена книга», плакат «Як викликати у дітей інтерес до читання», плакат з правилами читача, поради батькам американського психолога В.Вільямса «Як прищепити дитині любов до читання», пам’ятка для батьків «Як обговорювати з дітьми прочитане», анкети для батьків, анкети для дітей, індивідуальні картки для батьків «Як я читаю», «Діаграма швидкості читання».
Форма роботи  .  Семінар – практикум

План проведення зборів

І. Вступне слово вчителя. Оголошення теми батьківських зборів.

1.Робота батьків у парах.

ІІ. Повідомлення  вчителя.

2.1. Значення читання в житті людини

2.2 Коли потрібно прищеплювати дитині любов до книги?

2.3 Читання – найважливіший фактор успішного навчання школяра

2.4  Роль сім’ї у формуванні  читацьких інтересів школярів
ІІІ.  Виступ  бібліотекаря

3.1 Що і як читати з дітьми ?

3.2  Як починати читати книгу з дитиною?

 1. IV. Практикум для батьків

4.1 Підведення підсумків анкетування дітей   і батьків (Додатки  1,  2)
4.2 Як прищепити любов до читання ? Поради батькам американського психолога В. Вільямса

 1. 4. 3 Обговорення правил для читача (Додаток 3)
 2. 4 Знайомства з пам’яткою «Як обговорювати з дитиною прочитане»

(Додаток 4)

4.5 Постановка проблемного питання

4.6  Як ми читаємо

4.7  Практичні поради батькам молодших школярів щодо того, як досягти оптимальної  швидкості  читання
V. Обговорення педагогічних ситуацій. (Робота в групах).

VI . Підсумок  батьківських  зборів . Заключне  слово учителя
                                    Хід проведення зборів
1. Вступне слово вчителя. Оголошення теми батьківських зборів
Тема наших зборів — «Як формувати читацькі інтереси у школярів». Зверніть увагу на цитату, записану на дошці: «Бійтеся, діти, ліні, як поганої звички, і чи­ тайте ви щодня хоч по сторіночці».
     Так писали, звертаючись до малюків, книго­видавці минулого століття. Але і зараз, понад 100 років опісля, в епоху всюдисущого телебачен­ня, відеофільмів і комп’ютерів цей заклик не зас­тарів. Чому ж дитині так необхідне читання? Як прищепити йому любов до книг? Ці питання цікавлять усіх батьків, і сьогодні

ми дамо на них відповідь.
Пропоную звернутися до усної народної творчості, до прислів’їв про читан

ня , які перевірені  століттями  багатьох  поколінь людей.
2. Робота батьків у парах.
Пригадайте кінець прислів’їв.
На дошці запис:
Книга — кращий… (товариш).

Книгою жити — … (століття не сумувати).

Читання — найкраще… (навчання).

Будеш книги читати — … (будеш все знати).

Книга вчить, як… (на світі жити).
ІІ. Повідомлення  вчителя
2.1. Значення читання в житті людини
Думаю, що ця робота нам нагадала про важливість читання, про його необхідність. Послухайте, що пи­сав про читання видатний педагог В.А. Сухомлинський: «…Можна жити і бути щасливим, не ово­лодівши математикою. Але не можна бути щасли­вим, не уміючи читати. Той, кому недоступне мисте­ц- тво читання, — невихована людина, етичний неук».
Духовне відродження українського народу немож­ливо уявити без впливу книги, бо саме книга є одним з активних чинників виховання: совісті, моралі, формування загальнолюдських цінностей, на­ціональної свідомості, любові до рідного краю, рідної мови, екологічної культури.
Донедавна книга була для людини основним дже­релом інформації, а читання — популярним способом проведення дозвілля. Тепер у неї з’явилися могутні су­перники — телебачення, комп’ютер, відеоігри. Багато хто вважає читання «зай вою тратою часу», віддаючи перевагу екранізованим версіям творів.
Створити повну і вірогідну картину ставлення дітей до читання сьогодні дуже складно. Це пов’язано з тим, що держава недостатньо переймається проблемами ди­тячого читання. Не було проведено жодного всеукра­їнського дослідження ста ну справ у цій сфері.
Для сучасного читання дітей характерне:
—  поступове зниження інтересу до друкованого слова, спад престижу

читання;

—   зменшення числа тих, хто віддає перевагу чи­танню у вільний час;

—  зростання кількості дітей, які обмежуються читан­ням літератури, пропонованої шкільною програмою.
Багато вчителів і батьків незадоволені тим, що їхні діти не люблять чита -ти. Але змусити дитину вчитися неможливо, навчанням потрібно зацікавити. Кожна книга повинна прийти до дитини у відповідному віці, інакше дружба з нею може й не відбутися.
      2.2 Коли потрібно прищеплювати дитині любов до книги?
Читання вимагає праці (до речі, не тільки від дітей, але і від батьків). Телевізор дивитися набагато легше. З читанням все інакше. Як ви думаєте, з якого віку потрібно прищеплювати любов до книги?
(Відповіді батьків).
На думку ди­тячих психологів, любов до читання потрібно щепи­ти буквально з «пелюшок». Дитина краще буде роз­виватися, якщо в неї над колискою читають книги (причому необов’язково дитячі, можна, наприклад, класичну поезію). Це відкладеться у нього в підсвідо­мості, і у своєму «дорослому» житті він обов’язково пригадає про почуття.
Процес залучення до світу книг повинен почина­тися ще в ранньому дитинстві, вже тоді, коли батьки читають дитині перші казки. Дуже добре, коли чи­тання чергується з розглядом картинок. Перші книжки малюка повинні бути яскравими, ілюстро­ваними. Вже починаючи з 3-4 років слід проводити роботу щодо навиків дбайливого ставлення до кни­ги: акуратного перегортання сторінок, необхідності закладок, зберігання книг у визначеному місці і так далі.
Існує думка про те, що вроджені здібності до чи­тання у дітей виявляють -ся у віці від 18 місяців до З років. А от психологи вважають, що прищепити лю­бов до книги та читання можна ще до 9 років. Пізні­ше зробити це складно і практично неможливо. Отже, процес залучення до пізнання світу через кни -гу при­падає на дошкільний і молодший шкільний вік.
Прищеплення дітям інтересу до читання, конста­тує наука, на 90 % залежить від батьків. Головна від­мінність сімейного читання від інших його видів — класного і позакласного — полягає в тому, що батьки,які  читають своїй дитині книгу, починають по-справж­ньому займатися її духовним розвитком, формуван­ням її особистості.
Починати знайомити малечу із книгою необхідно з перших років життя. Дитина вчиться спочатку слу­хати книгу, потім перегортати сторінки, запам’ято­вувати слова. Читання дає їй можливість посміятися та поплакати разом з героями, навчитися не губити­ся в життєвих небезпеках. Щаслива та дитина, яка має таке щоденне безпосереднє спілкування з кни­гою через батьків.
Книга приносить дитині задоволення, тому вона просить дорослих  прочи тати ще і ще. І читати книгу слід стільки разів, скільки захоче малюк. Це не примха. Просто у дитини є бажання за­нуритися у процес пізнання книги , зу стрітися з героями твору, та пережити з ними їх пригоди. Читати можна будь-де: на природі, у поїзді, на пляжі… А коли дитина починає робити перші кроки в процесі самостійного читання, корисно давати їй про­читати вже знайомі тексти, які  не раз чули від батьків.
Малюки люблять книжки з маленькими текстами та яскравими малюка -ми. Тому на цьому етапі корис­но «підсунути» комікси і дайджести (своєрідні сцена­рії окремих мультфільмів). Це зворотний зв’язок між фільмом і книж -кою в картинках. Звичайно, це не чи­тання «для душі», а тільки короткочас -ний засіб ово­лодіння технікою вільного читання.
   2.3 Читання – найважливіший фактор успішного навчання школяра
На успішність учнів впливає багато різноманітних факторів. Але одним із найважливіших є вміння сві­домо, правильно, виразно та швидко читати. Дитина, яка не вміє добре читати, стикається із труднощами під час виконання домашніх завдань, їй нецікаво на уроках, вона приречена на розумову обмеженість і за­учування матеріалу. Такий учень не буде активним читачем бібліотеки, не відчуватиме потреби спілку­вання з книгою, бо читання приносить йому не задо­волення, а муку. Що таке читання або вміння дитини читати? Це, насамперед, наявність інтересу до читан­ня, до книги як джерела пізнання. Виховати інтерес до читання неможливо без допомоги батьків, їх ласки, турботи, мудрого слова, поради.
 2.4         Роль сім’ї у формуванні  читацьких інтересів школярів
Упевненість, у своїх силах і можливостях зароджу­ється в дружній, теп -лій  атмосфері сім’ї. Дитина потре­бує підтримки, уваги й поваги. Якщо в сім’ї шанують книгу, то так до неї ставитиметься й дитина. Не тільки в школі, а й удома слід учити дітей читати й любити книжки. Мабуть, немає батьків, які б не хотіли навчити своїх дітей швидко й виразно читати, викликати інтер­ес до читання. Адже роль книги в житті дуже велика. Хоч би чим захоплювалася дитина — історією, при­родознавством, технікою, науковими пошуками — на допомогу їй завжди прийдуть книги. Вони відкриють нові обрії, допоможуть торкнутися історії народу, та­ємниць природи, буття. Працювати з книгою ди- тина вчиться з першого шкільного дня на всіх уроках, але треба і вдома приді ляти значну увагу спілкуванню з нею. Маленький учень має працювати в шко лі з допо­могою вчителя, удома — з допомогою батьків.
Читання нерозривно пов’язане з письмом, а також з іншими навчальними предметами. У більшості ви­падків, якщо учень добре читає, він грамотно пи- ше, краще розвинений, естетично вихований. Якщо він уміє визначати голов- ну думку твору, зробити вис­новки з прочитаного, тобто здатний логічно мис- лити, йому легше розв’язувати задачі з математики. Дитині, котра погано чи -тає, складно виконувати домашні зав­дання, їй нецікаво на уроках.
Нам слід прагнути, щоб наприкінці початкової школи більша частина уч- нів мала швидкість читання не нижчу, ніж 120 слів за хвилину.
Добра книга — і вихователь, і вчитель, і товариш. Недарма видатні люди закликати до читання:
…Учітесь , читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
                    Т.Шевченко
Любіть книгу… Вона полегшить вам життя… Вона вчить вас поважати люди -ну і самих себе, вона окрилює розум і серце почуттям любові до світу, до лю- дини.
Максим Горький
Книги — морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

І. Франко 

Читання — найкраще навчання.
О. Пушкін

ІІІ. Виступ  бібліотекаря 

3.1  Що і як читати з дітьми ?
Виникає запитання: що і як читати з дітьми? На­самперед, слід самому озна йомитися зі змістом кіль­кох дитячих книжок. Це допоможе краще зрозуміти світ захоплень дитини. Від деяких батьків можна почу­ти, що вони купують багато книжок, а дитина на них і не дивиться. Звичайно, вони помиляються, думаючи, що куплена книжка одразу має сподобатися синові чи доньці. З бо- ку дорослих потрібна велика увага до чи­тання молодшого школяра.
Якщо дитина тільки починає виявляти інтерес до самостійного читання, купуйте їй тоненькі книжечки з великими малюнками, бо сторінка з великою кіль­кістю тексту й без ілюстрацій лякає дитину. Але з кож­ною самостійно прочитаною сторінкою зростає впев­неність у власних силах.
Треба прагнути, щоб книги були різноманітні: казки, пригоди, оповідання про тварин і рослини, про школу, музику й мистецтво. Добираючи книжки, слід зважати на індивідуальні особливості, інтереси дітей. Хлопчики часто захоплюються пригодниць­кою літературою. Цей потяг до пригод цілком зро­зумілий, але його треба спрямувати в потрібне рус­ло. Слід простежити, щоб книжки пригодницького жанру не були єдиними в бібліотечці дітей, щоб їм до рук не потрапляли книги для дорослих. Якщо ди­тину цікавить життя рос лин і тварин, нові машини, подорожі, треба добирати книги, з яких вона мо­гла б одержати відповідну інформацію. У вихованні любові до книги можуть допомогти й незначні, на перший погляд, моменти. Наприклад, власна бібліо течка, поличка для книжок, можливість обмінюватися книжками з товариша -ми — усе це сприяє за­цікавленню дітей.
Найчастіше, поки дитина мала, дорослі читають їй. Але як тільки вона йде до школи, батьки гадають, що вона може читати сама. Щоб уникнути  сцен, слід організовувати сімейне читання. Під час цього читання мати й бать ко відкриваються для дитини з нового боку, та й батьки розуміють, що діти подорослішали, що з ними можна говорити не тільки про оцінки. Щоб при -вчити дітей читати самостійно, можна використати певні прийоми. Наприк -лад, хтось із дорослих починає читати дити­ні, але на найцікавішому місці зу пиняється. Захопле­на подіями в книзі, бажаючи дізнатися, що станеться да- лі, дитина переважно дочитує самостійно. Дорослі обов’язково мають запита- ти, про що вона прочита­ла, похвалити за самостійність, висловити сподіван­ня, що тепер вона частіше читатиме сама. Наступну книгу можна починати читати так само. Важлива атмосфера читання й слухання в сім’ї. На вечори сімейного читання можна запрошувати друзів дітей. Виховання любові до книги відбувається зна­чно легше в тих сім’ях, де дорослі самі люблять чита –ти й багато говорять про книги.

3.2 Як починати читати книгу з дитиною?
Слід привчати дітей починати читати з обкладинки і титульної сторінки книги, на якій вказані прізвища автора, художника, видавництво, рік видан -ня. Діти, як правило, не звертають уваги й не намагаються запам’я­тати ці ві- домості про книгу. Батькам слід терпляче запитувати у них імена автора і ху- дожника, назву кни­ги. Корисно буває перед початком читання запитати дити ну, які книги цього письменника вона вже читала і що про нього знає ?
Трапляється, що дитина, прочитавши кілька сторі­нок, заглядає на остан — ню сторінку, щоб швидше дізна­тися, чим усе закінчилося. Після цього продо- вжує чи­тати, але вже не так уважно, багато пропускає. Батьки мають стежи -ти,  щоб у дитини не з’явилася така шкід­лива звичка. Не слід розповідати на -перед.
Необхідно привчити дітей дотримуватися правил гігієни читання. Не мож на читати при поганому освітленні. Світло має падати ліворуч і не на облич- чя дити­ни, а на стіл із книгою. Також необхідно час від часу давати відпочинок очам.

 1. IV. Практикум для батьків
  1 Підведення підсумків анкетування дітей (Додаток 1) і батьків (Додаток 2)
  4.2. Як прищепити любов до читання ? Поради батькам американського психолога В. Вільямса
  •        Насолоджуйтеся читанням самі і виробіть у дітей відношення до читання як до задоволення.
  •        Нехай діти бачать, як ви самі читаєте із задоволенням: цитуйте, смійтеся, заучуйте уривки, діліться враженнями про прочитане і тому подібне.
  •        Показуйте, що ви цінуєте читання: купуйте книги, даруйте їх і отримуйте як дарунки.
  •        Нехай діти самі вибирають собі книги і журнали (у бібліотеці, книжковому магазині і тому подібне).
  •        На видному місці будинку повісьте список, де буде відображений прогрес дитини в читанні (скільки книг прочитано і за який термін).
  •        Виділіть удома спеціальне місце для читання (затишний куточок з полицями і тому подібне).
  •        У будинку має бути дитяча бібліотека.
  •        Збирайте книги на теми, які надихнуть дітей ще щось прочитати про це (наприклад, книги про динозаврів або космічні подорожі).
  •        Запропонуйте дітям до або після перегляду фільму прочитати книгу, за якою поставлений фільм.
  •        По черзі читайте один одному розповіді або смішні історії. Розважайте себе самі замість того, щоб дивитися телевізор.
  •        Заохочуйте дружбу дитини з дітьми, які люблять читати.
  •        Розгадуйте з дітьми кросворди і даруйте їх ім.
  •        Заохочуйте читання дітей вголос, коли це лише можливо, щоб розвину ти їх навик і упевненість в собі.
  •        Частіше запитуйте думку дітей про книги, які вони читають.
  •        Заохочуйте читання будь-яких матеріалів періодичного друку: навіть гороскопів, коміксів, оглядів телесеріалів – нехай діти читають все що завгодно!
  •        Дітям краще читати короткі розповіді, а не великі твори: тоді у них з’яв ляється відчуття закінченості і задоволення.
  •        Нехай діти кожен вечір читають в ліжку перед тим, як заснути.
 2. 4. 3 Обговорення правил для читача (Додаток 3)
  Прочитайте правила для читача, згадайте, які з них виконує ваша дитина, а які – ні
  4 Знайомства з пам’яткою «Як обговорювати з дитиною прочитане» (Додаток 4)4. 5 Постановка проблемного питання
  — Подумайте, який учень зможе швидше осмислити завдання, записане в під ручнику?
  — Чи зможе із цим впоратись учень із низькою швидкістю читання?
  (Можливі варіанти відповіді:
  а) не зможе;
  б) так, зможе, але на це піде більше часу, адже уч­неві доведеться кілька разів прочитати завдання, щоб його зрозуміти; може не залишитися часу для запису рішення задачі).
  У цій ситуації назріває питання: «Що робити? Як розвивати достатню швидкість читання?».
  4.6  Як ми читаємо
  — Ознайомлення батьків із нормами оцінювання швидкості читання на кінець року
  —  Робота з індивідуальними картками «Як я чи­таю».
  —  Робота з індивідуальними діаграмами швидкості читання.
  4. 7 Практичні поради батькам молодших школярів щодо того, як досягти оптимальної  швидкості  читання
  Важлива не тривалість, а частота тренувальних вправ. Пам’ять людини налаштована так, що запам’ятовується не те, що є постійним, а те, що миготить, тобто то є, то немає. Тому всі тренувальні вправи слід проводити короткими порціями, але зі значною частотою. Не можна казати: «Доки не прочитаєш, з-за столу не виходь». Для другокласника достатньо домашнього тренування трьома порціями по п’ять хвилин.
           «Вуркітливе» читання було основним елементом при навчанні в школі В.Сухомлинського. Це таке читання, коли дитина читає вголос, напівголосно, зі своєю швидкістю впродовж п’яти хвилин.
           Гарні наслідки має читання перед сном. Останні події дня фіксуються емоційною пам’яттю, і вісім годин сну людина перебуває під їхнім впливом. Ще 200 років тому казали: «Студент, науками живущий, учи  Псалтирь на сон грядущий». Часто ми радимо дитині прочитати вірш на ніч і покласти книгу під подушку. Ця рекомендація означає одне: останнє враження дня залишається в пам’яті на всю ніч.
  Якщо дитина не любить читати, то їй найкраще підійде щадний режим читання: дитина читає 1 – 2 рядки й отримує короткочасний відпочинок. Таку можливість дають книжки з великими картинками й одним – двома ре –ченнями внизу.
  Розвиток техніки читання сповільнюється через слабку оперативну па-  м’ять. Дочитавши до четвертого слова, учень уже не пам’ятає першого. Ко -рисні такі вправи: багаторазове читання, читання будь-якого тексту в темпі скоромовки, виразне читання з переходом на незнайому частину.

Вправа «Блискавка» полягає в чергуванні читання в комфортному режи мі з читанням із максимально доступною швидкістю. За командою

«Блискавка» дитина читає з прискоренням протягом 20 секунд, надалі тривалість збільшують до 2-х хвилин.
         Вправа «Буксир». Дорослий читає зі швидкістю, доступною дітям, а діти намагаються читати мовчки, стежити та встигати за дорослим.
         Вправа «Хто швидше?». На стіл кладуть картки зі статтею. Потрібно знайти конкретне речення в одній із карток, «ковзаючи» очима по тексту.
         Вправу «Губи» використовують із метою чіткого розмежування дітьми читання мовчки та читання вголос, а також активного зовнішнього промовля ння при читанні. За командою «Читати мовчки» діти прикладають палець лі -вої руки до щільно стиснутих губів.
Таким чином, батьки можуть вибрати одну з форм або чергувати ці форми та методи роботи, щоб постійно підтримувати інтерес до читання молодшого школяра.
V. Обговорення педагогічних ситуацій. (Робота в групах).
1.  Мама із сином вибирали книги в магазині. Хлопчик вибрав книгу про космос. Мама, побачивши вибір сина, сказала: «Синок, ця книга цікава, але ти ще не все там зрозумієш. Давай виберемо ось цю книгу про пригоди».
—   Чи правильно зробила мама? Як поступите Ви?

 1. 2. Діма дуже слабо читав. Читання давалося йому насилу. Одного разу після батьківських зборів тато, прийшовши додому, сказав синові: «Прочитай ось цю казку. Поки не прочитаєш, з-за столу не виходь».
  — Чи правильно зробив тато? Скільки часу пови­нен читати учень, що має низьку техніку читання? Як допомогти Дімі?
 2. 3. Мама прийшла з роботи. Її дочка Наталя викону­вала домашнє завдання. Всі уроки, окрім читання, бу­ли виконані. Мама почала перевіряти домашнє завдан­ня і, виявивши, що дочка не читала, роздратовано ска­зала: «Читай 10 разів, а я подивлюся фільм. Після філь­му я обов’язково тебе перевірю».
  —  Як би поступили ви?

—  Як ви думаєте, прищепити любов до книг можна в будь-якому віці чи ні?
           14. Підсумок  зборів . Заключне  слово учителя
— «Книга – могутній вихователь. Школа виховує в дітей любов до книги, знань, науки. Але нехай цей могутній вихователь іде поряд із дитиною і в сім’ї. Створюйте, дорогі батьки, духовне багатство сім’ї – сімейну бібліотеку. Нехай найдорожчим подарунком для вашої дитини буде книга, дорогі  батьки.»
Василь Сухомлинський
                                                                                               

                                                                                                  ДОДАТКИ

Додаток 1
Анкета для дітей
Що ви більше любите читати чи слухати, як читають дорослі?
Чи читають у вашій сім’ї книги вголос увечері, для всіх ?
Хвалять чи сварять вас батьки коли ви читаєте ?
Додаток 2
Анкета для батьків
Чи любить ваша дитина читати вдома ?
Чи читаєте Ви дитині ?
Чи обговорюєте прочитане ? Як ?
Чи можна зацікавити дитину читанням ? Як?

Від чого залежить виразне читання? Як цього навчити ?

Як Ви дієте, якщо дитина не хоче читати або, прочитавши небагато, каже, що втомилася ?
Ваші прохання, побажання вчителю. Про що б Ви хотіли дізнатися на зборах?
Додаток 3
Правила для читача

Перш ніж читати текст, зверни увагу, хто його автор. Намагайся запам’ятати.

Тепер уважно читай. Старайся читати вголос, не поспішай, замислюйся над змістом прочитаного.

Якщо зустрінеш незрозумілі слова, з’ясуй їхнє значення (у старших, у словнику).

Зверни увагу на те, як поводяться герої книжок, навчайся в них доброго.

Якщо при читанні тексту були труднощі, прочи­тай його ще раз.

Прочитай весь текст, подумай над його змістом, перекажи його.

Коли закриватимеш книжку, подумай, чого вона тебе навчила.
Умій берегти книгу.
Додаток 4
Як обговорювати з дитиною прочитане 
Перед читанням (чи під час читання) з’ясуйте значення незрозумілих слів.

Запитайте, чи сподобалося дитині прочитане. Чим ? Що нового вона дізналася ?

Попросіть дитину розповісти про головного ге­роя й головні події.

Які слова й вислови запам’яталися?

Чого навчила книга ?

Запропонуйте дитині намалювати малюнок до епізоду, який сподобався, вивчити уривок, якщо це вірш.

Література на полицю батькам
1.   Батьківські збори. 1 — 4 клас / Упоряд. М.О.Володарська.// – Х. :  Видавництво «Ранок», 2010 -. C. 56 – 69.

 1. Воскобойников В.М. Як визначити і розвинути здібності дитини. — СПб. : Респекс, 1996.- C. 76 – 89.
 2. Давіденко, А. Як прищепити дитині любов до читання : дитячо – батьківські збори/ Анжеліка Давіденко // Початкова освіта (Шк. світ). – 2012. № 35. – С. 17 – 19.
 3. Зайцев В.И. Резервы обучения чтению./ В.И.Зайцев// — М.: Просвещение, 1991.- 94 c.
 4. Компаній Олена Вікторіна Реалізація принципів навчання  у процесі формування читацьких інтересів молодших школярів / О.В.Компаній // Таврійський вісник освіти. – 2012 — № 3 – С.27 -32. – Біблігр.: 6 назв.
 5. Мельник В.Н. Искусство быстрого и интенсивного чтения/ Н.В.Мельников. — К. : Знание, 1990.- 123 c.
 6. Поради батькам щодо виховання в дітей любові до читання : матеріали виступу на батьківських зборах/ Упоряд. І.С.Вовчук, Ю.О.Петік // Шкільна бібліотека . – 2012. — №13/14. – С.17 — 21
 7. Теми для обговорення на батьківських зборах у початковій школі/ Упорядники Т.Бишова, О.Кондратюк //– К. : Редакції загально педагогічних газет, 2003. —  128 c.
  9 . Федотова В.Б. Учимся  читать быстрее /В.Б.Федотова. — Луганск . : Свиточ Прометея, 1998.

10 . Эльконин Д.Б. Как учить детей читать/ Д.Б.Эльконин . — М. : Зна­ние, 1991.- 190 c.
11. Яцента Л.Є. Ігрові форми навчання читання першо­класників/ Л.Є. Яцента. — Т. : Астон, 2002.